Reijo Tossavainen, toisinajattelija Sanoja ja tekoja. Nöyrästi, mutta nöyristelemättä.

PS:n kunta- ja soteohjelma

PS:n kunta- ja soteohjelma

"Peruskunnat olisi säilytettävä, koska päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä ihmistä. Tällöin kansalaisten toiveet ja tarpeet tunnetaan hyvin, joten lähipalvelut ja lähidemokratia toimivat. Lähipalveluiden saatavuus ja taso on säädettävä erillisellä lailla.

Piirikunnat hoitaisivat tehtävät, jotka vaativat peruskuntaa laajemman väestöpohjan. Piirikunnat olisivat seutukunnan tai maakunnan kokoisia. Piirikunta toimisi kuntayhtymänä, ja aluksi sille keskitettäisiin perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Tämä on kiireellinen tehtävä, jotta terveyskeskusten ongelmat saadaan ratkaistua. Erityisen vaativa sairaanhoito keskitettäisiin yliopistosairaaloihin.

Piirikunnilla olisi laajan väestöpohjan vaativien sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu. Myös kaikki sosiaalipalvelut voitaisiin siirtää piirikunnalle, jos peruskunta niin haluasi.

Piirikunnilla olisi palvelujen järjestämisvastuu. Piirikunta voisi tuottaa palvelut joko itse tai käyttää apuna yksityisiä yrityksiä, osuuskuntia ja yhteisöjä. Asiakkaat voisivat käyttää sote-palveluja ”raha seuraa asiakasta” periaatteen mukaisesti. Peruskuntien maksuosuudet määräytyisivät pääosin palvelujen käytön perusteella.

Myöhemmin piirikunnalle keskitettäisiin muut peruskuntaa laajemman väestöpohjan tarvitsevat palvelut, kuten esim. ammatillinen koulutus, työvoimapalvelut, pelastustoimi, erilaiset lupa-asiat, maakunnallinen maankäytön suunnittelu ja maakunnallinen edunvalvonta.

Peruskunnat valitsisivat piirikunnan piirivaltuustoon asukaslukuun perustuvan määrän piirivaltuutettuja. Valinnassa huomioitaisiin vaalitulos ja alueellinen tasapuolisuus. Piirivaltuusto valitsisi piirihallituksen, jossa yhden kunnan edustajilla ei saisi olla enemmistöä.

Pääkaupunkiseudulla palvelukunnat -ohjelma toteutettaisiin soveltuvin osin, ja siitä säädettäisiin erityisolosuhteet huomioon ottavalla erillislailla."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat